Tebul ::: Teebul

read

Tebul ::: Teebul

Add "tebul" ::: "teebul" in Pijin ::: Frafra to your vocabulary. tebul ::: teebul, nom.1 ::: nom.1 /

Famili ::: Yire

read

Famili ::: Yire

Pijin ::: Frafra famili ::: yire, nom.1 ::: nom.1 /famili/ ::: /yire/ Pijin ::: Frafra / i de

Door ::: Door

read

Door ::: Door

Add "door" ::: "door" in Pijin ::: English to your vocabulary. door ::: door, nom.1 ::: nom.1 /door/

Hom ::: Yire

read

Hom ::: Yire

Pijin ::: Frafra hom ::: yire, nom ::: nom.1 /hom/ ::: /yire/ Pijin ::: Frafra / i dey wan ho

Tebul ::: Table

read

Tebul ::: Table

Add "tebul" ::: "table" in Pijin ::: English to your vocabulary. tebul ::: table, nom.1 ::: nom.1 /t

Famili ::: Family

read

Famili ::: Family

Pijin ::: English famili ::: family, nom.1 ::: nom.1 /famili/ ::: /-f-a-mi-l-y/ Pijin ::: Engli

Paddy ::: Zɔ

read

Paddy ::: Zɔ

To sabi gbadun, day evri evri. ::: Zamehe nõŋɛ, daare woo.: "paddy" ::: "zɔ" in Pijin ::: Frafra pa

Hom ::: Home

read

Hom ::: Home

Pijin ::: English hom ::: home, nom ::: nom.1 /hom/ ::: /-ho-m-er/ Pijin ::: English / i dey

Paddy ::: Friend

read

Paddy ::: Friend

To sabi gbadun, day evri evri. ::: Learn love, every day.: "paddy" ::: "friend" in Pijin ::: English